Pravidla TS3 Serveru

Pravidla serveru
1. Základní ustanovení
1.1 V těchto všeobecných podmínkách užívání serveru (dále jen v Pravidlech) najdete práva a povinnosti mezi uživatelem serveru (dále jen Uživatelem) a majitelem serveru (dále jen majitelem)
1.2 Cena
Užívání serveru je zdarma a žádný administrátor serveru (dále jen administrátor) nesmí po uživateli chtít uhradit žádnou částku.
1.3 Souhlas s podmínkami
Svůj souhlas s podmínkami vyjadřuje uživatel při jakémkoliv užívání tohoto serveru (mimo připojení se a čtení těchto podmínek).
1.4 Neznalost podmínek
Každý uživatel je povinen si přečíst tyto podmínky a případně sledovat jejich aktualizaci. Každý uživatel může být trestán podle stanovených sankcí bez ohledu na případné nepřečtení podmínek.
2. Identita uživatelů
2.1 Ochrana osobních údajů
Žádný uživatel nesmí být nucen k uvádění svých osobních údajů (např. bydliště, email, skutečné jméno a jiné).
2.2 Identita ve hrách
Uživatelé nejsou povinni uvádět svou přezdívku ve hrách.
2.3 Více identit na serveru
Je přípustné mít na serveru více různých identit (např. z druhého počítače nebo po přeinstalaci), ale je důležité o této skutečnosti uvědomit některého administrátora.
2.4 Přístup uživatelů na server
Uživatelé se nesmí na tento server připojovat přes programy, které mění skutečnou IP adresu (OpenVPN, TOR a další).
3. Pravomoci uživatelů
3.1 Užívání serveru
Uživatel má právo užívat tento server po přečtení a odsouhlasení těchto podmínek.
3.2 Rozpor s administrátorem
Uživatel má právo vyjádřit svůj nesouhlas s rozhodnutím administrátora odvoláním se k někomu s vyšším oprávněním (např. Server Admin).
3.3 Přezdívky
Přezdívka nesmí urážet jiného uživatele ani obsahovat vulgarity. Uživatel nesmí používat stejnou přezdívku jako jiný uživatel s cílem vydávat se za něj. Přezdívku je možné měnit pouze v neobtěžujícím rozsahu. Přezdívky nesmí obsahovat aktuální stav.
3.4 Informační ikony
Uživatelé mají právo na přidělení pravdivých ikon hry DarkOrbit a ikon jednotlivých her, které chodí na server s někým aktivně hrát.
3.5 Vulgární obsah
Veškerý obsah vkládaný nebo nahrávaný uživateli (avatary, soubory i zprávy a jiné) musí být slušný a nesmí odporovat dobrým mravům.
3.6 Stížnosti
Uživatel má právo podat stížnost na jiného uživatele tlačítkem Make a Complaint nebo pomocí fóra na webu. Uvedený důvod nesmí obsahovat vulgarismy. Přidávání mnoha nesmyslných stížností (spamování) může být penalizováno.. Nezohledňuje se skutečnost, že patřičné tlačítko se nachází pod tlačítkem pro šťouchnutí uživatele, a uživatel mohl tyto funkce zaměnit.
4. Komunikace na serveru
4.1 Přístup
Uživatelé mohou volně přecházet mezi místnostmi, do nichž jim byl udělen přístup, a základními místnostmi, ovšem pouze v takové míře, která neobtěžuje ostatní uživatele tzv. spamováním.
4.2 Zprávy
Soukromé zprávy nebo šťouchnutí nesmí adresáta urážet. Jejich četnost musí být omezena na takovou míru, která adresáta neobtěžuje.
4.3 Odkazy
Uživatelům není dovoleno sdílet jakýmkoli způsobem různé pochybné odkazy nebo dělat reklamy. Takové odkazy nesmí zahrnovat ani away message, leaving message, názvy místností a jiné.
4.4 Hlasová komunikace
Uživatel nesmí vyrušovat uživatele nepatřičnými zvuky ani stále zapnutým mikrofonem.
4.5 Hudba
Přehrávání hudby do mikrofonu je výslovně zakázáno.
5. Vedení serveru
5.1 Kompetence moderátorů a administrátorů
Moderátor i administrátor jsou povinni dohlížet na plnění těchto pravidel uživateli serveru. V případě opaku jsou oprávněni udělit sankci. Při udělování vyšších sankcí (vícedenní nebo permanentí ban, podmínka) se musí v mezích možností poradit s ostatními administrátory.
5.2 Zpochybnění rozhodnutí
Uživatel je oprávněn zpochybnit rozhodnutí moderátora nebo administrátora (a to i zpětně) pomocí funkce integrované v klientovi nebo pomocí fóra na webu (viz. odstavec 3.6)
5.3 Objektivita konání
Veškeré udělené sankce a další konání musí být v zájmu co největší objektivity. Zohledňování neshod z her nebo reálného světa se s objektivitou neslučuje. Za něj hrozí zejména odebrání funkce.
6. Místnosti
6.1 Každý si může založit dočasné místnosti, u těch není třeba se striktně držet následujících pravidel
6.2 Místnost může “ustálit” (nastavit jako permanentní) pouze pověřený moderátor, případně administrátor, který ověří soulad s těmito pravidly
6.3 Veškerý text v místnosti musí být společensky přijatelný, tedy slušný
6.4 Uživateli, který chce založit místnost pro klan, jehož žádný jiný člen se sem nikdy nepřipojil, nebude ustálena žádná podmístnost
6.5 Každá podmístnost musí bezpodmínečně obsahovat “clantag” (zkratka klanu v hranaté závorce) nebo jiný text, který je obsažen i v nadřazené místnosti (Příklad: Hlavní místnost: “[JNK] Klan Honzy Nováka”; Podmístnost: “[JNK] Vedení klanu”)
6.6 Tato pravidla musí být dodržována i u již existujících místností!

Tato pravidla jsou platná od 7. května 2016